mandag 16. mars 2015

Bokhylla #4

Det har den siste tiden vært litt mer hektisk en hva som er normalen, og følgelig har det også hatt sitt utslag i mindre utendørsaktivitet. Slik er det allikevel fra tid til annen, og i mangel av noe bedre passer det derfor greit med en ny post fra bokhylla. Denne gangen er det vel det man kan kalle for "tidsriktig" lektyre om ikke annet. I lavlandet er snø og islagte vann på retur, fuglekvitteret har så smått begynt, og temperaturen begynt å sende tankene i retning av vår. Synkront med våren kommer insektene til syne ved de tusen fiskevann samtidig som  fiskestengene finner veien ut fra bodene landet rundt. Boken denne gangen tar i den anledning for seg en del av fluefisket. Nemlig insektlære.


Tittel: Insektlære for fluefiskere
Forfatter: Pål Krogvold og Ketil Sand
Beskrivelse: Her er boka du garantert ikke har fra før og som tar deg flere skritt videre som fluefisker! Det er skrevet tallrike bøker om hvordan insektene skal imiteres, hvordan de lever og hvordan de kan identifiseres. Det har imidlertid aldri tidligere blitt gitt ut en grundig bok i fluefiske-entomologi på norsk. Insektlære for fluefiskere er en norsk bok for norske forhold, og alle arter som beskrives her, finnes i Norge.

Insektlære for fluefiskere tilfører både nybegynnerentomologen og den mer erfarne viktig kunnskap som er nødvendig for å bli en dyktig fluefisker:
* Beskrivelser av typiske miljøer fisken lever i
* Fangst og oppbevaring av insekter
* Insektets oppbygging og systematiske inndeling
* Bestemmelsesnøkler for å identifisere døgnfluer, steinfluer og vårfluer, beskrivelse avandre        insektsgrupper som frister fisken
* Klekketabell for døgnfluer
* Anbefalte imitasjoner
* Unike bilder av insekter, anatomiske detaljer og imitasjoner

" Vi er overbevist om at den som vet en del om insekter og insektenes liv, og som bruker denne kunnskapen ved elv eller vann, øker mulighetene til å få fisk. Dessuten mener vi at den som vet en del om insektene og deres livssyklus, og som kan skille de viktigste typene fra hverandre, vil ha det mye morsommere. Og det er vel for å ha det morsomt at vi fisker med flue? "